Volg de reis van de Pilgrims

Toevlucht in Leiden

Op 12 februari 1609 verleende het stadsbestuur van Leiden 100 Engelse religieuze vluchtelingen toestemming om zich in Leiden te vestigen. In 1620 vertrok een groep van deze radicale vluchtelingen naar Amerika als Pilgrims en richtte daar de kolonie Plymouth op. De meeste van de ongeveer honderd Pilgrims die in Leiden een schuilplaats vonden, hadden eerder van de kleinschalige landbouw in Engeland geleefd. Bij hun aankomst in Leiden konden ze meteen gaan werken in de textielindustrie van de stad - destijds een van de grootste in Europa. Het leven in Leiden was niet makkelijk voor de vluchtelingen: ze werkten in kleine huisjes, waar ze taken hadden als wolwassen, sorteren, spinnen en weven. Zelfs kinderen werden aan dit zware en ongezonde werk gezet. De arbeiders leefden op het randje van het bestaan.

Een eigen kolonie

De vraag naar arbeiders was zo groot dat de stad hard werkte om Vlaamse, Duitse, Franse en Engelse migranten aan te trekken. De meeste Pilgrims hadden weinig moeite om zich te integreren in deze dynamische, multiculturele samenleving. Dit zorgde er wel voor dat hun leiders bang werden dat de groep uiteindelijk haar religieuze en culturele identiteit zou verliezen. Ze gingen op zoek naar een oplossing voor dit probleem, en zagen al snel de voordelen van een privékolonie, waar ze zich konden terugtrekken en waar ze hun pure geloofsgemeenschap konden onderhouden. En niet alleen persoonlijke vrijheid, maar ook de economische mogelijkheden werden voor de Pilgrims een doel om naar te streven.

Key

  • pilgrim-crewHometowns.png Pilgrim & Crew Hometowns
  • mayflower-speedwellDestinations.png Mayflower & Speedwell Destinations
  • speedwellRoute.png Route of Speedwell
  • mayflowerRoute.png Route of Mayflower
  • Pilgrim & Crew Hometowns
  • Mayflower & Speedwell Destinations
  • Route of Speedwell
  • Route of Mayflower

Rotterdam, Holland

Rotterdam, Holland

De geschiedenis van de Pilgrim Fathers is nauw verweven met de stad Rotterdam. De oorsprong van de naam Pilgrims ligt zelfs in Delfshaven. Daar vertrok op 22 juli 1620 van de Middenkouskade een groep Engelse puriteinse calvinisten met de amper zeewaardige ‘Speedwell’ naar de Nieuwe Wereld. Ze hadden een missie: het opbouwen van een nieuwe samenleving, gemodelleerd naar het puriteins-protestantse gedachtegoed. Na een tussenstop in Southampton, waar ze overstapten op de ‘Mayflower’, bereikten de Pilgrims in november Cape Cod in Massachusetts. Daar ontpopten deze stichtelijke volhouders zich als de ideologische aartsvaders van de Verenigde Staten.

Leiden, Holland

Hooglandse church LEIDEN

Leiden, Holland

Leiden was een vrijdenkende en religieus relatief tolerante stad met een lange geschiedenis in het herbergen van ontheemden. Na hun vlucht uit Engeland bouwden de Mayflower-Pilgrims hier een nieuw leven op. Ze kochten land in de buurt van de Pieterskerk en bouwden huizen die bekend kwamen te staan als de Engelse Poort. Ze leefden hier twaalf jaar, en in die tijd had de stad een diepe invloed op hun levens, een invloed die zelfs na hun vertrek nog doorwerkte. Het burgerlijk huwelijk was bijvoorbeeld een innovatie die de Pilgrims meenamen naar de nieuwe wereld. Onder de leiding van John Robinson werden de vluchtelingen toegelaten tot de stad. Hun verzoek werd beantwoord met: “Geen eerlicke persoonen weygeren vrije ende lybre incompst omme binnen deze stede…haer woonplaets te nemen”.

Smeatons Tower, Plymouth Hoe

Smeatons Tower Plymouth Hoe

Plymouth, England

De Mayflower en Speedwell waren Land’s End, het meest westelijke punt van Engeland, al bijna 500 kilometer voorbij toen het kleinere schip ernstig lek raakte en het risico te groot was om door te zeilen. Ze draaiden om naar Plymouth.

Ontdek

Mayflower Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte; schrijf je in voor de Mayflower nieuwsbrief!

Naam

Twitter

LinkedIn