Native Americans en de Mayflower

Introductie 

Het blootleggen van de geschiedenis en culturen van inheemse volkeren in Noord-Amerika is geen gemakkelijke taak. Inheemse Amerikaanse culturen waren orale culturen, wat betekent dat hun talen en geschiedenis overleefden in een gesproken in plaats van in een geschreven vorm. Daarom is toegang tot informatie over het contact voorafgaand aan de inheemse gemeenschappen, dat wil zeggen voordat Europeanen zowel Noord- als Zuid-Amerika begonnen te koloniseren, vaak moeilijk te achterhalen. De Wampanoag, de mensen die afkomstig zijn uit de regio waar de Plymouth-kolonie is gevestigd, waren niet anders, dus het is belangrijk om de documenten uit de periode zorgvuldig te lezen en wees u ervan bewust dat de beschrijvingen van inheemse volkeren in koloniale teksten allerlei aannames en verwachtingen van het standpunt van de kolonisator.

Inderdaad, veel van wat we weten over individuen, zoals Tisquantum, of Squanto zoals hij vaker wordt genoemd (hoewel beide namen bij de geboorte wel bijnamen kunnen zijn in plaats van een voornaam), is gebaseerd op de verhalen van Engelse reizigers en schrijvers. John Smith's verhalen onthullen dat Squanto, samen met een aantal anderen, door een Engelse handelaar werd ontvoerd en in slavernij werd verkocht in Spanje: van de Patuxet (een stam in het gebied dat de Plymouth-kolonie werd):

But one Thomas Hunt the Master of this ship (when I was gone) thinking to prevent that intent I had to make there a Plantation, thereby to keep this abounding Country still in obscurity, that only he and some few Merchants more might enjoy wholly the benefit of the Trade, and profit of this Country, betrayed four and twenty of those poor Savages aboard his ship, and most dishonestly and inhumanely for their kind usage of me and all our men, carried them with him to Maligo (Malaga), and there for a little private gain sold those silly Savages for Rials of eight…. (John Smith The Generall Historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles (London 1624), p. 204-5) [language standardised]

Een andere koloniale historicus schreef:

When the said Smith returned for England, he left one Thomas Hunt master of the bigger vessel, with order to sail directly, with the fish he made upon the coast, for Malaga, but he, like a wicked varlet, having gotten twenty-four of the natives aboard his ship, from Patuxit, (who, in confidence of his honesty, had thus innocently put themselves into his hands,) clapped them under hatches, with intent to sell them for slaves amongst the Spaniards ; but they not permitting him to make sale of the poor wretches in any of their ports, some of them found means to escape back to their own country… (William Hubbard, General History of New England, 38-9)


Tegen de tijd dat de Mayflower in Plymouth arriveerde, was Squanto teruggekeerd naar Noord-Amerika (hoewel de details van zijn terugkeer nog niet compleet waren) en werd hij een tolk voor de nieuwe kolonie. Hij vestigde zich als tussenpersoon, die de kolonisten hielp bij het navigeren door de geografische politiek van de regio.
Squanto is een van de vele vertalers, intermediairs en diplomaten van het koloniale New England die kolonisten hielpen bij de basisvaardigheden van overleven, bijvoorbeeld het laten groeien van maïs, en bij het onderhandelen over diplomatieke allianties tussen koloniale en autochtone groepen. Squanto sprak minstens twee talen en was vaker de Atlantische Oceaan overgestoken dan de meerderheid van de kolonisten in Plymouth.

 

De taal van de beschaving

Als William Bradford de terminologie van 'wild' of 'primitief' gebruikt om de mensen in Noord-Amerika te beschrijven - 'what could they see but a hideous & desolate wilderness, full of wild beastes & wild men? And what multituds there might be of them they knew not (sic) (p.60)' - neemt hij de terminologie over die geleend is van vele gepubliceerde verslagen van Noord-Amerikaanse reizigers en ontdekkingsreizigers uit de zestiende en zeventiende eeuw. We kunnen uit dit korte citaat de waargenomen superioriteit van westerse en christelijke beschavingen opmaken, een weinig verrassende ideologische positie voor een Europeaan en een Puritein om aan te nemen. Een van de belangrijkste redenen voor het bestaan ​​van de kolonie, en voor de latere puriteinse kolonie van Massachusetts Bay (die uiteindelijk de Plymouth kolonie in grootte en invloed zou verduisteren), was om inheemse Amerikanen tot het christendom te bekeren. Vroege kolonisten en reizigers naar Noord-Amerika, en de kolonisten van de Plymouth-kolonie waren niet anders in hun veronderstelling dat inheemse mensen een 'onderontwikkeld' volk waren en zij geloofden dat met religieuze en educatieve instructie van Europeanen zich zou kunnen ontwikkelen, net zoals de Engelsen ontwikkeld waren. In 1588 publiceerde Thomas Harriot zijn populaire pamflet, A Briefe en True Report of the New Found Land of Virginia, waar hij de connectie tussen de oude Britten en de indianen expliciet maakt. Inheemse Amerikanen werden gekenmerkt als een primitief volk in afwachting van de beschaving. Dit in tegenstelling tot de politiek en handelsregelingen tussen verschillende stammen die in koloniale teksten worden getoond door de interventies van de kolonisten, tot een netwerk van inheemse sociale systemen uit de zestiende en zeventiende eeuw die historici nog steeds aan het ontrafelen zijn. (Zie Matthew Cohen, The Networked Wilderness: Communicating in Early New England (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 2009))

 

Taal

Het geschreven spoor van inheemse scheppingsverhalen en religieuze praktijken ontstond pas in het laatste deel van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw, toen etnografen samenlevingen door heel Amerika bezochten om traditionele verhalen vast te leggen in een poging om datgene te behouden wat zij beschouwden als de cultuur van een uitstervend ras van mensen. Maar zelfs deze verslagleggingen hebben hun beperkingen.

 

De geschreven sporen van inheemse dialecten en talen werden ontwikkeld door inheemse vertalers, in samenwerking met koloniale kolonisten. Williams en Wood schreven hun taalteksten grotendeels voor Engels lezers, terwijl John Eliot zijn taalprimer en -grammatica componeerde om het koloniale zendingswerk te bevorderen.

 

Sociale systemen

Het is noodzakelijk bij het lezen van koloniale teksten van William Bradford, Edward Winslow, John Winthrop, Cotton Mather en anderen, het perspectief van de ideologieën die hun denken vorm gaven in gedachten te houden. Terwijl ze proberen zo accuraat mogelijk vast te leggen wat ze in zuivelfabrieken, brieven en andere verhalen zien, kunnen ze niet altijd een uitleg geven over het doel of de betekenis achter inheemse acties of reacties op koloniale interventies. Ongeacht deze beperkingen, weten we dat sommige inheemse gemeenschappen matrilineair waren en sommige waren patrilineair, we weten dat huwelijk vaak werd gebruikt om allianties tussen stammen te versterken en we weten ook dat koloniale kolonisten van Virginia en New England verwikkeld raakten, misschien onbewust, in reeds bestaande diplomatieke allianties en conflicten.

 

De wildernis en het onbevolkt land

Toen Bradford en anderen de 'wildernis' waar ze zo naar verlangden verkenden, vonden ze bijzonder veel graven. Deze ontdekking was symptomatisch voor de impact van Europese ziekten in deze oostkust in de zestiende en zeventiende eeuw. Toen Squanto een paar jaar na zijn ontvoering terugkeerde, ontdekte hij dat de Patuxet, onderdeel van de Wampanoag aan wie hij toebehoorde, was uitgestorven. Dit kwam waarschijnlijk door de pest in 1616-17. En toch, er waren nog steeds veel inheemse dorpen handel en interactie rondom de oostelijke kustlijn toen de Mayflower arriveerde; dit was geen onbewoonde wildernis. (Zie 'The Patuxet (Wampanoag)', Plimouth Plantation)

 

Van de vroege kaarten van het gebied, van Samuel de Champlain, en van de verslagen van Martin Pring en John Smith, is het duidelijk dat het gebied waar de Plymouth-kolonie was gevestigd, feitelijk gelijkmatig bevolkt was en het land was geplant tot slechts een paar jaar voordat de Mayflower arriveerde. Inheemse volkeren hadden niet alleen hun oude stad verlaten, zoals werd aangenomen (Mourt's Relation (1622)), maar de bevolking is gedecimeerd door ziekte. Ook Squanto, ondanks zijn vermogen om in de inheemse koloniale politiek te navigeren, en ondanks het feit dat hij twee Atlantische reizen had ondernomen en ontmoetingen met Europeanen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan overleefde, bezweek uiteindelijk aan een 'Indiase koorts' (Bradford, Of Plymouth Plantation) Later in de zeventiende eeuw probeerde Daniel Gookin, een inwoner van de Massachusetts Bay kolonie, een idee te krijgen van de val van de bevolking van lokale stammen: hij schat dat de nederzetting, de Narragansett, 3000 soldaten telde, maar in 1674 was dit aantal 300; hij schat dat de populaties Pequots en Massachuset met vergelijkbare aantallen zijn gedaald. (Gookin, Historical Collections, (147-9))

De impact die kolonialisatie had op Indiaanse volkeren was enorm. Ofwel door ziekte, oorlog of culturele en religieuze assimilatie, leden Indiaanse mensen terwijl ze probeerden de nieuwe realiteit van het leven op een gekoloniseerd land door te werken. (Zie Francis Jennings, The Invasion of America: Indians, Colonization, and the Cant of Conquest (New York: Norton, 1975)) Maar het laatste verhaal is er een van overleven; Inheemse gemeenschappen in heel Amerika, waaronder de Wampanoag, blijven hun erfgoed claimen en oefenen hun tradities uit.

 

Aanvullende literatuur:

Daniel K. Richter, Facing East from Indian Country: A Native History of Early America (Cambridge, Mass : Harvard UP, 2001).

Philip J. Deloria and Neal Salisbury, eds., A Companion to American Indian History (Wiley, Blackwell, 2004). 

Hilary E. Wyss, Writing Indians: Literacy, Christianity, and Native Community in Early America (Amherst: University of Massachusetts Press, 2000)

Mayflower Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte; schrijf je in voor de Mayflower nieuwsbrief!

Naam

Twitter

LinkedIn